Interview s Jeffem Kinneyem, autorem Deníků malého poseroutky

Čtenářský klub - mladší žáci

Dvě interwie s Jeffem Kinneym. Jedno vymyšleném dětmi. Druhé vedené podle skutečného rozhovoru. Všichni jsme si tak mohli vyzkoušet své řečnické dovednosti a dovědět se něco zajímavého o oblíbemném autorovi. Někdo coby reportér, jiný jako samotný Jeff Kinney. Nechyběl ani mikrofon v podobně deštníku nebo maňáska. Někomu to šlo jako po másle, jinému kostrbatě, stejně jako doplňování textu k obrázku z prvního dílu Deníku malého poseroutky nebo naopak doplňování obrázků podle textu.

A copak ty drobnosti v dětských dlaních? To jsou přece kouzelné předměty. Umí kouzlit podle dětské fantazie. Ale to už by vám řekly spíš děti ze Čtenářského klubu, jakouže kouzelnou moc jim vymyslely. 

"Draní peří" a Děsivé historky

Čtenářský klub - starší žáci

Nedávno jsme vyráběla origami knížky s mladšími žáky. Všimli si toho žáci starší a hnedle si chtěli takovou knížečku také vyrobit. Vytvořili jsme si u toho atmosféru podobnou té, která mohla v zimě panovat při draní peří. Práce hbitých prstíků, za okny zima a při práci jedna historka za druhou. Jen u toho našeho "draní peří" ležely na stole místo pírek papíry a papírky. Tvořili jsme, skládali, lepili, přehýbali. Vše v tichosti, protože jsme si u toho četli další Děsivé historky od Michaela Dahla. Tedy v tichosti. Když byla historka obzvlášť děsivá, tak ji kdekdo doprovodil alespoň lekavým zvukem nebo i komentářem a kroutěním hlavou, smíchem nebo zatajeným dechem.

Seznamovací beseda v ŠICu s 2. třídami a kniha DEN, KDY VOSKOVKY ŘEKLY DOST

Malujete rádi? Voskovkami? A staráte se o ně dobře? To já se jen tak ptám, aby se vám nestalo to, co Tondovi z knihy DEN, KDY VOSKOVKY ŘEKLY DOST. No… řekly…  abych byla přesná, voskovky Toníkovi napsaly dopisy. Některé spokojené, jiné nespokojené. Napsat dopis, to není jenom tak. Však také druhákům dalo chvíli práci, než přišli na to, jak má takový dopis vypadat. Knížka jim ale pomohla. Kdo chce napsat dopis, musí přece vědět, jak má vypadat. Oslovení, obsah dopisu, rozloučení a podpis.
Hned si to děti také vyzkoušely. Jak? Na chvíli se samy staly voskovkami a zkusily Toníkovi napsat dopis. A já musím říct, že byly moc šikovné.

 

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk