Advent ve Školním informačním centru

Během adventu se v dopoledních hodinách konala řada vánočních besed. Nejmenší žáci se zúčastnili besedy s názvem „Vánoce pro prťata“. Na úvod zhlédli pohádku z televizního cyklu - Chaloupka na vršku, která jim napověděla, o čem si budeme tentokrát povídat. Ve druhé části hodiny, měli žáčci za úkol dokreslit nedokončený obrázek betlému podle instrukcí, přičemž si procvičili pozornost, prostorovou a pravolevou orientaci. Starší žáci se v rámci besedy „Vánoční svátky o století zpátky“ dozvěděli, jak slavili Vánoce naši předci před sto lety a formou domalovánky si procvičili počty. S těmi nejstaršími jsme si udělali prostřednictvím besedy nazvané „Vánoce ve světě“ výlet do vánočního světa. Zjistili jsme, jaké se v různých zemích připravují na Štědrý večer pokrmy, jaké zvyky tam praktikují, kdo a jaké dárky jim naděluje.

V odpoledních hodinách se konaly tři výtvarné dílny, na kterých si mohli zájemci vyrobit adventní kalendáře, přáníčka a vybarvit andělskou omalovánku.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk