Anna Franková a Ti druzí

Tak zněl název besedy pro žáky deváté třídy. V hodinách dějepisu se právě zabývají druhou světovou válkou, a tak jsme jim probírané téma doplnili o příběhy z beletrie. V těchto příbězích buď vystupují jejich vrstevníci, anebo je přímo sami napsali. Na své si přijdou i Ti, co neradi čtou, protože některé z příběhů už mají i komiksovou podobu. Nejvíce žáky chytil za srdce Deník Anny Frankové. Povídání o této knize doplnila nejen čtená ukázka, ale i dokument s názvem Krátký život Anny Frankové, natočený Židovským muzeem v Praze.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk