Velikonoce ve světě

MSMT

Projekt "Cesta kolem světa za 365 dní" zahájila beseda s názvem „Velikonoce ve světě“. Žáci se seznámili s tím, jak se slaví tyto svátky ve světě a vyzkoušeli si zahrát velikonoční hry praktikované například v severských zemích nebo v Anglii.

Žijeme na jedné planetě

MSMT

Žijeme na jedné planetě. Takové bylo téma, kterým jsme se v měsíci říjnu v rámci cestovatelského projektu zabývali. Největší inspirací nám byly knižní tituly: Děti a Děti jako já, které představují dětem děti různých národností a ras, v čem se od sebe liší a v čem jsou si naopak podobné. Žáci nejen pod vedením učitelů, ale i ve volném čase vytvářeli společnými silami plakáty na toto téma. Každá třída pojala téma jinou výtvarnou technikou, takže se na výstavě objevila koláž, kresba křídou nebo třeba quilling. Žáci si mohli zároveň zasoutěžit formou kvízů, kdo má největší znalosti o naší planetě.

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.

MSMT

V rámci projektu MŠMT „Cesta kolem světa za 365 dní“ byla připravena beseda na téma „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“. Žáci 1. i 2. stupně měli možnost nahlédnout do historie i současnosti vývoje jazyků a do oblasti verbální a neverbální komunikace. Povídali jsme si o Evropském dni jazyků a vyzkoušeli si z audio ukázek odhadnout, o jaký jazyk se jedná. Seznámili jsme se s poselstvím Světového dne pozdravů a předvedli si, jak se lidé zdraví v různých částech světa. Ukázali jsme si, že se cizí jazyky dají učit zábavně díky novým didaktickým pomůckám, jakými jsou například slovníček ve formě motanice, elektronické výukové hry nebo jazykového pexesa. Představili jsme si časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu Kamarádi a dvojjazyčné knihy se zrcadlovým textem. Na závěr žáci ve skupinkách vyplňovali pracovní list, který ověřil, kolik si toho z hodiny zapamatovali.

 

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk