Nejnovější události

Přihlaste své dítě na naši školu !!!

Tři králové

V pondělí 7. ledna nás navštívily děti z mateřské školy Harmonie a přišly s koledou Tří králů. Navštívily své kamarády v prvních třídách a společně si zahrály a...

Ostravská Katedrála – výukový program VIII. A

V pátek 11. ledna jsme se vydali do centra města, kde nás v Katedrále očekávala paní lektorka, aby nás seznámila s její  historií a zajímavostmi. Po úvodním nahlédnutí do...

Návštěva OZO - I.A

V pátek 4. 1. jsme navštívili výukový program pro 1. třídy Popelnice v barvách duhy. Děti si hravou formou učily třídit odpad a rozpoznávat různé druhy materiálů. Na...

Předvánoční čas II. oddělení

Předvánoční čas je jedním z nejkrásnějších období celého roku. Na svátky se těší hlavně děti. Jsou netrpělivé, každé z nich má své přání a nejraději by se už vrhly na...

Škola 4.0 - Programujeme roboty

Všude slýcháme, že škola by měla být hrou, a nejen to, ale měla by také držet krok s vývojovými trendy a potřebami blízké budoucnosti. Proto jsme se tentokrát rozhodli...

Třída s rozšířenou výukou JA, MA a Logiky

Třída s rozšířenou výukou JA a MATřída s rozšířenou výukou JA a MA

Ze života školy

Ze života školní družiny

Ze života ŠIC

Spolupracujeme s OU

Fakultní škola OU

Spolupracujeme s Mensou ČR

Rozvíjíme nadání

Nasloucháme klientům

Prověřená společnost

Rodiče jsou našimi partnery

Rodiče vítáni

Environmentální vzdělávání

Titul EKOŠKOLA

Ceníme si zdraví našich dětí

Ovoce do škol

Asociace aktivních škol

Aktivní škola

Projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I

Inkluze na ZŠ

Vzdělávací projekt EU

Projekt COMENIUS

Realizované evropské projekty

Projekty ESF

Projekt Přírodovědná učebna

Podpora vědy

Projekty obvodu Ostrava-Jih

Projekty ÚMOb

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk