Nejnovější události

Prázdniny s FreeCoolInem aneb V HRAVÉM TĚLE HRAVÝ DUCH

Týden v pravěku – celodružinová akce

Protože se sluníčko konečně umoudřilo a rozhodlo se polechtat nás svými paprsky a rozzářit dosud zakaboněné dny, mohla ve školní družině proběhnout dlouho plánovaná...

Sonobova krychle - 2.A

Dnes jsme se učili skládat z papíru zvláštní krychli. Je složena ze šesti stejných stavebních dílů, které se zasouvají do sebe. S dětmi jsme procvičovali jemnou...

Vítání jara - 2.A

S druháky jsme přivítali jaro trošku netradičně - pokusem. Děti si nakreslily květinu, potom si ji vystřihly a složily. Za odměnu se jim květina, kterou položily do...

Prázdniny 2021 na Jihu

SOUTĚŽ O NEJKREATIVNĚJŠÍHO PROVAZNÍČKA

V měsících březen a duben proběhla kreativní soutěž, ve které mohli žáci ZŠ Provaznické vymýšlet kam, kde nebo s kým si představují „Cestu do budoucnosti“. Velmi...

Rozšířená výuka JA, MA a LOGIKY

Škola

Školní družina

ŠIC a knihovna

Spolupracujeme s OU

Fakultní škola OU

Spolupracujeme s Mensou ČR

Rozvíjíme nadání

Bavíme mládež

Klub FreeCoolin

Rodiče jsou našimi partnery

Rodiče vítáni

Specializované vzdělávání

Svět vzdělání

Ceníme si zdraví našich dětí

Ovoce do škol

Modernizace odborných učeben

Moderní škola

Projekt Šablony II

Šablony II

Vzdělávací projekt EU

Projekt COMENIUS

Realizované evropské projekty

Projekty ESF

Projekt Přírodovědná učebna

Podpora vědy

Projekty obvodu Ostrava-Jih

Projekty ÚMOb

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk