Kroužek Flétna

Do kroužku „Flétna“ se hlásí vždy hodně dětí. Všechny děti by se chtěly naučit hrát na tento hudební nástroj. Ono se totiž zdá, že je to jednoduché. Největší problém dělá dětem naučit se do flétny správně foukat. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Na začátku školního roku se přihlásilo do kroužku 9 dětí. Bohužel v pololetí se čtyři děti odhlásily. K tomu, aby se děti naučily hrát, potřebují spoustu trpělivosti, domácí přípravu a při prvních nezdarech to zkoušet znovu a znovu. A to ne každé dítě dokáže. Navíc v průběhu roku se děti musí učit také teorii. Poznávat noty, do čeho se noty zapisují, co je to takt, poznávají rytmus. Hodiny v kroužku nejsou ale jen o teorii a hraní.

Děláme různá dechová cvičení, pro motivaci čteme pohádku, týkající se hry na flétnu. Děti hrají v hodinách formou pošty, kdy si posílají píseň po taktech, hrají podle diktátu not, určují noty v písních, hrají notové pexeso, poznávají písně podle začátečních tónů. Co všechno a jak jsme v hodinách dělali, na to se můžete podívat v přiložených videích. Školní rok jsme uzavřeli rozdáním vysvědčení. A jaké bylo? No samé jedničky 😍. Děti byly opravdu snaživé a naučily se spoustu písniček. V příštím školním roce by se chtěly opět přihlásit. A já budu moc ráda, když budeme spolu pokračovat v započaté práci.

Přeji všem dětem krásné prázdniny, rodičům pěknou dovolenou a doufám, že si děti vezmou i o prázdninách flétny do ruky a zahrají si pěkné písničky 😁.

vychovatelka Helena Drahošová

1 - Dechové cvičení:

2 - My jsme žáci 3.B:

3 - Hraní formou pošty:

4 - Určování písně:

5 - Dvojhlas:

6 - Hraní not podle diktátu:

7 - Pod naším okýnkem:

Vyhodnocení „Skáče celá družina“ – II. oddělení

Ono se řekne skákat přes švihadlo je jednoduché a každý to umí. Možná to tak dříve bylo, jelikož na každém volném plácku se dříve skákalo. Bavili jsme se tím celé hodiny. Ale při naší celodružinové akci se ukázalo, že mnozí drží švihadlo poprvé v ruce. Děvčata na tom byla lépe a kluci projevili aspoň snahu 😁. Některé kreace při skoku byly opravdu legrační, a tak jsme se všichni také pobavili. V našem oddělení jsme celou akci vyhodnotili podle zapsaných výsledků. Zvlášť chlapce a zvlášť děvčata. Nevzdal to vůbec nikdo. Proto všichni za svou snahu dostali malou sladkou odměnu.

vychovatelka Helena Drahošová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk