„Šel zahradník do zahrady“ – celodružinová akce

     To je název akce, kterou pořádala školní družina v týdnu 7. – 11.10.2019. Všechny činnosti, které v tomto týdnu proběhly v jednotlivých odděleních školní družiny, se odvíjely od podzimního tématu. Ať již šlo o podzimní práce na zahradách a polích, o sklízení ovoce dozrávajícího na podzim, zbarvování a padání listí, odlétání ptáčků do teplých krajin nebo pouštění draků na loukách. To vše se odráželo v obrázcích a různých výrobcích našich „družinkových“ dětí.

     V rámci této celotýdenní akce jsme věnovali jeden den společnému pobytu na hřišti. Děti ze všech oddělení si mohly postupně vybrat ze čtyř stanovišť, kde si vyzkoušely například běh dvojic s jablíčkem mezi čely, zakousnutí se do jablka visícího na šňůrce, aniž by si děti mohly jablko jakkoliv přidržet. Dalšími nabízenými činnostmi byly ochutnávka ovoce a zeleniny naslepo s jejich poznáváním a seznámení se s netradičními druhy ovoce a zeleniny a možnostmi jejich využití.

     Celá akce se vydařila, svědčí o tom fotografie, k jejichž prohlédnutí vás zveme na našich stránkách.

vychovatelky Mgr. Eva Uhlářová, Helena Drahošová

Rukodělný kroužek - strašáci

V rukodělném kroužku jsme tentokrát vyráběli zápichy do květináčů v podobě strašáků, které bezvadně doplní výzdobu k Halloweenu.

                                                                                                                                                                              Kateřina Sedláková

Týden plný vitamínů - VII. oddělení

„Šel zahradník do zahrady“- téma, které naplnilo činnost ve školní družině v týdnu od 7. 10 do 11. 10 v rámci celodružinové akce. Jak se s ním vypořádali žáci 7.oddělení je patrné z naší fotodokumentace. Kromě her a povídání si o tom, jak důležitou složkou  v naší životosprávě je ovoce a zelenina vytvořili veselé ovoce. Nejsou snad ta jablíčka, hrušky, švestky, hrozny, dýně k nakousnutí? Bohužel, jsou jenom z papíru, ale inspirací pro skutečnou konzumaci jistě jsou.😉

Elešová Hana, vychovatelka 7.oddělení ŠD

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk