Družina nabízí

'DRUŽINA PRO VŠECHNY'

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika.

Hlavním posláním naší školní družiny je zabezpečení odpočinku a relaxace žáků po vyučování. Věnujeme se zejména zájmové činnosti. Vzdělávací činnost ŠD sleduje stejné požadavky a cíle jako škola, ale v podmínkách odpočinku, relaxace a zábavy. Všechny činnosti jsou založeny na přímých zážitcích dítěte a probíhají formou nezávislé dětské hry. Uplatňujeme aktivity spontánní i řízené. Jakékoliv připomínky k činnosti či provozu ŠD uvítáme a budeme je společně řešit.

Poloha a využívané prostory

Přestože máme ŠD ve městě, využíváme k odpoledním hrám nové školní hřiště s nově vybudovanou skluzavkou a školní zahradu. Školní hřiště a tělocvičnu využíváme také při organizovaných činnostech na různé soutěže jak s dětmi, tak s rodiči. Naše ŠD otevřela v letošním školním roce sedm oddělení. Dvě oddělení mají své třídy v budově ŠD. Pět oddělení zůstává v určené třídě v budově školy.

Výhody naší ŠD

Odchody dětí nejsou nijak limitovány. Rodiče si pro ně mohou chodit v kteroukoliv hodinu.
Z důvodu zájmu ze strany rodičů jsme prodloužili provoz školní družiny do 17.00 hod.
V době odpoledního programu nabízíme dětem zájmové činnosti různého zaměření.

Během celého školního roku pořádáme pro rodiče a děti různé akce a soutěže.

Pravidelné činnosti

p. vych. Ivana Staňková

Keramika        září – leden 600,- Kč; únor – červen 600,- Kč
                        1 x týdně v budově školy – keramická dílna

pondělí           1. – 5. třídy   16.00 – 17.00 hod. – zahájení kroužku od 13.9.2021

Náplní keramického kroužku je výroba dekorativní keramiky s motivy podle ročních období, vánočních a velikonočních předloh. Žáci se učí pracovat s keramickou hlínou, s nástroji k tomu určenými, učí se používat barvy. Touto prací se snaží zdokonalovat jemnou motoriku. Zároveň se u žáků rozvíjí kreativita, estetické cítění a trpělivost.

 

p. vych. Kateřina Sedláková

Rukodělný kroužek        září – leden 300,- Kč; únor – červen 300,- Kč

                                         1 x týdně – v budově ŠD II. oddělení

pondělí                             1. – 5. třídy     16.00 – 17.00 hod. – zahájení kroužku od 13.9.2021

Cílem je u žáků rozvíjet jemnou motoriku, estetické cítění a smysl pro detail. Kroužek je určen pro žáky, kteří rádi tvoří. Vyzkouší si zde různé výtvarné techniky. Práci se samotvrdnoucí hlínou, šití, pletení, háčkování a drátkování (šperky, výrobky k Vánocům, k Velikonocům).

 

p. vych. Helena Drahošová

Flétna            1 x týdně – v budově školy – třída 1.B

úterý              2. – 5. třídy       15.30 – 16.30 hod. – zahájení kroužku od 14.9.2021


Náplní kroužku je mimo výuky hry na zobcovou flétnu také dechová gymnastika (jak správně dýchat). Hluboké brániční dýchání a posilování dýchacích svalů je prevencí pro žáky jak zdravé, tak i s dechovými potížemi. Při výuce se žáci seznamují s prvky hudební nauky, rozvíjejí a upevňují si na konkrétních případech rytmické a intonační cítění a tím získávají základy pro další hudební vývoj.

 

p. vych. Blanka Svobodová

Sportovní hry      1 x týdně – v tělocvičně ZŠ Provaznická

středa                   1. třídy 16.00 – 17.00 hod. – zahájení kroužku od 13.9.2021 (co 14 dnů)

středa                   2. - 5. třídy 16.00 – 17.00 hod. – zahájení kroužku od 20.9.2021 (co 14 dnů)

Cílem sportovních her je poskytovat žákům co nejvíce pohybových podnětů, podporovat jejich přirozenou pohyblivost a vést je k aktivní spolupráci především herní a soutěživou formou. Sportovní hry jsou zaměřeny na pohybové hry s míčem, bez míče, závodivé hry.

 

p. vych. Eva Uhlářová

Keramika   říjen – leden 1.000,- Kč; únor – květen 1.000,- Kč
                   1 x týdně v budově školy – keramická dílna

úterý          1. – 5. třídy     15.30 – 16.30 hod. – zahájení kroužku od 6.10.2021

 

p. vych. Milada Sobocíková

Keramika   říjen – leden 1.000,- Kč; únor – květen 1.000,- Kč
                   1 x týdně v budově školy – keramická dílna

čtvrtek       1. – 5. třídy   15.30 – 16.30 hod. – zahájení kroužku od 7.10.2021

Náplní keramických kroužků je dekorativní keramika s motivy podle ročních období, vánočních a velikonočních předloh. Je přizpůsobena věku žáků po stránce technologické a motivační. Žáci se učí pracovat s různými druhy hlíny, s nástroji k tomu určenými, barvit glazurami, engobami. Postupují od plošných keramických objektů k prostorovým a technologicky náročnějším výrobkům. Touto prací se snaží zdokonalovat jemnou motoriku. Zároveň se u žáků rozvíjí kreativita, estetické cítění a trpělivost.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk