Družina nabízí

'DRUŽINA PRO VŠECHNY'

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika.

Hlavním posláním naší školní družiny je zabezpečení odpočinku a relaxace žáků po vyučování. Věnujeme se zejména zájmové činnosti. Vzdělávací činnost ŠD sleduje stejné požadavky a cíle jako škola, ale v podmínkách odpočinku, relaxace a zábavy. Všechny činnosti jsou založeny na přímých zážitcích dítěte a probíhají formou nezávislé dětské hry. Uplatňujeme aktivity spontánní i řízené. Jakékoliv připomínky k činnosti či provozu ŠD uvítáme a budeme je společně řešit.

Poloha a využívané prostory

Přestože máme ŠD ve městě, využíváme k odpoledním hrám nové školní hřiště s nově vybudovanou skluzavkou a školní zahradu. Školní hřiště a tělocvičnu využíváme také při organizovaných činnostech na různé soutěže jak s dětmi, tak s rodiči. Naše ŠD otevřela v letošním školním roce sedm oddělení. Dvě oddělení mají své třídy v budově ŠD. Pět oddělení zůstává v určené třídě v budově školy.

Výhody naší ŠD

Odchody dětí nejsou nijak limitovány. Rodiče si pro ně mohou chodit v kteroukoliv hodinu.
Z důvodu zájmu ze strany rodičů jsme prodloužili provoz školní družiny do 17.00 hod.
V době odpoledního programu nabízíme dětem zájmové činnosti různého zaměření.

Během celého školního roku pořádáme pro rodiče a děti různé akce a soutěže.

Pravidelné činnosti

p. vych. Ivana Staňková

2 x týdně    Keramika

pondělí      1. – 4. třídy   16:00 – 17:00 hod.

čtvrtek       1. – 4. třídy   16:00 – 17:00 hod.

Náplní keramického kroužku je dekorativní keramika s motivy podle ročních období, vánočních a velikonočních předloh. Děti se učí pracovat s keramickou hlínou, s nástroji k tomu určenými, učí se používat barvy. Touto prací se snaží zdokonalovat jemnou motoriku. Zároveň se u dětí rozvíjí kreativita, estetické cítění a trpělivost. Výrobky dětí jsou předváděny na vánočních a velikonočních jarmarcích. Vystaveny jsou také na chodbě ŠD.

 

p. vych. Helena Drahošová

1 x týdně    Léčivá píšťalka (začátečníci)

úterý           2. – 4. tř.     15:30 - 16:30 hod.

Mimo výuky hry na zobcovou flétnu se děti učí dechové gymnastice (jak správně dýchat). Hluboké brániční dýchání a posilování dýchacích svalů je prevencí pro děti jak zdravé, tak i s dechovými potížemi. Při výuce se děti seznamují s prvky hudební nauky, rozvíjejí
a upevňují si na konkrétních případech rytmické a intonační cítění a tím získávají základy pro další hudební vývoj.

 

p. vych. Blanka Svobodová

1 x týdně   Sportovní hry

středa        1. – 4. tř.       16:00 – 17:00 hod.

Cílem sportovních her je poskytovat co nejvíce pohybových podnětů, podporovat jejich přirozenou pohyblivost a vést je k aktivní spolupráci především herní a soutěživou formou. Sportovní hry jsou zaměřeny na pohybové hry s míčem, bez míče, závodivé hry.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk