Co je to FreeCoolIn a provozní doba

FreeCoolIn                                 ostrava

Co je to FreeCoolIn?
          - klub pro děti a mládež od 6 do 15 let nejen pro žáky ZŠ Provaznická, ale také pro jejich kamarády, tedy i pro děti a mládež z okolních základních škol

Z čeho vznikl název klubu?
          - ze tří slov, které děti a mládež často používají - free, cool, in

Kde FreeCoolIn probíhá?
         - v prostorách Školního informačního centra a základní knihovny, tedy v ŠICu

Co FreeCoolIin nabízí?
          - zázemí, vyplnění volného času, možnost smysluplného trávení volného času, různorodé aktivity (besedy, dílny prázdninové programy, nocování aj.)

Musím se účastnit aktivit FreeCoolInu?
          - ne, děti, které se nechtějí zapojit, mají možnost trávit v klubu čas podle vlatních představ (sportovní vyžití, deskové hry, stolní tenis, fotbálek, knihovna, internet, příprava do školy aj.)

Musím se do klubu zaregistrovat? 
          - ne, je jen a jen na tobě, zda a kdy v době provozu do klub přijdeš a jak ho budeš využívat (tedy v souladu s dobrým chováním)

Budu něco za využití FreeCoolInu platit?
          - ne

Co prázdniny, mohu do klubu přijít v době prázdnin?
          - ano - sleduj nástěnku ŠICu, rozhlas, www, zeptej se knihovnice, zda pro tuto dobu něco plánuje. Vždy by ti měla dát včas vědět, aby ses mohl na akci v době prázdnin přihlásit.

A jaká je provozní doba FreeCoolInu?

provozni doba odledna20www

 

 

 

Kdo je Free, je i Cool a In

Tento týden si v Klubu FreeCoolIn zájemci lámali hlavu nad spojovačkami, ze kterých na ně v případě správného spojení číslic vykoukla nějaká světoznámá stavba, a tu pak měli uhodnout. Jednou z nich byla například Velká čínská zeď. Aby ji vytvořili, museli spojit celkem 860 bodů. Protože jsou letos hitem květinové čelenky do vlasů, měly si dívky možnost jednu takovou originální vyrobit.

ostrava

 

Co je psáno, to je dáno

O tom, že je ze strany dětí zájem o čtení i psaní deníků, svědčí zájem o dílnu, kde si mohli zájemci vlastní deník vyrobit.

ostrava

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk